Scoala cu clasele I-VIII Nr.135 - Proiecte

Proiectul “50/50 – Creşterea eficientei energetice”

Programul “Fifty/Fifty – Creşterea eficienţei energetice in unitatile de invatamant” este implementat in Romania de catre UfU in parteneriat cu Asociatia Environ si sustinerea Ambasadei Republicii Federale Germania la Bucuresti, in cadrul unui Proiect Pilot care cuprinde 6 unitati de invatamant.

Şcoala Gimnazială nr.135 Bucureşti, este una din şcolile active in Proiectul Pilot “Fifty/Fifty– Creşterea eficienţei energetice in unităţile de invăţămant”.

In cadrul şcolii s-a  format “Echipa energetică” alcătuită din elevi, profesori, administratorul clădirii şi un reprezentant al Asociatiei Environ - in calitate de iniţiator al proiectului, care a desfăşurat activităţi ce au vizat evaluarea consumului de energie electrică, de identificare a punctelor vulnerabile, propunerea unor sugestii privind optimizarea consumului de energie in cadrul şcolii.


Activităţi  desfăşurate de “Echipa energetică” in cadrul proiectului

Clasele primare 1   Clasele primare 2

Gimnaziu 1   Gimnaziu 2