Noul Regulament de Organizare și Funcționarer

Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Școlii Gimnaziale nr.135 -- București

Conform Ordinului de ministru nr.3027/2018, Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost modificat și are următorul conținut (cu modificările evidențiate):
 •  Regulamentul aprobat