Clasa Pregătitoare

Pagina Elevilor

Școala Gimnazială Nr.135 încurajează inițiativa elevilor. Ca urmare a acestui fapt, elevii școlii și-au desemnat reprezentanții în Consiliul Reprezentativ al Elevilor, organism bine închegat, format din elevi bine motivați.

Elevii se implică în mod activ în toate activitățile școlare și extrașcolare, dând dovadă de spirit de inițiativă, creativitate și ingeniozitate.

Reprezentanții elevilor aduc la cunoștința colegilor lor toate evenimentele care au loc în clasa lor, și se caută soluții la problemele apărute în demersul educativ.

Având o bună reprezentare în Consiliul Elevilor, copiii noștri sunt foarte motivați și doresc să participe la toate activitățile. De asemenea sunt interesați să participe la concursuri, dar și pentru a-și evalua potențialul propriu, dar și pentru a crea școlii o bună imagine în comunitate.

Dispunând de o bază materială modernă, elevii școlii au posibilitatea de a se informa și de a interacționa unii cu alții. De asemenea, aceștia au posibilitatea de a intra în contact cu elevi din alte țări, pentru a schimba informații referitoare la sistemul educațional.Coordonator Consiliul Elevilor,
Prof. Mariana Savu