Legislație Cadre Didactice

Legislație Cadre Didactice

Examenul naţional de definitivare în învățământ 2019 (metodologia de organizare și desfășurare):
 •  Ordinul 5211/20Oct2018

Metodologia – cadru privind asigurarea omologării mijloacelor de învățământ, pentru ciclul preuniversitar:
 •  Ordinul 5061/26Sept2017

Metodologia – cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar:
 •  Ordinul 5062/26Sept2017